Wanda Kulas

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas na wieczny spoczynek...

Jerzy Brodowski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas na wieczny spoczynek...

Edmund Zabrocki

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas na wieczny spoczynek...

Jarosław Perszewski

Z żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas na wieczny spoczynek...