Benedykt Malinowski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas na wieczny spoczynek...

Daria Edel

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas na wieczny spoczynek...

Józef Bonczyński

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas na wieczny spoczynek...

Zygmunt Skiba

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas na wieczny spoczynek...